Sal­paus­sel­kä Geo­park nou­si Unes­co-koh­teek­si

Kuva: Vessi Hämäläinen

Salpausselkä Geopark on nimetty YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon maailmanlaajuiseen geologisesti arvokkaiden alueiden verkostoon eli UNESCO Global Geopark -kohteeksi.

Ensimmäiseltä Salpausselältä eteläiselle Päijänteelle ulottuva Salpausselkä Geopark koostuu kuuden päijäthämäläisen kunnan alueesta: Lahti, Hollola, Heinola, Asikkala, Sysmä ja Padasjoki. Alueen kansainvälisesti merkittäviä maastoja ja maisemia edustavat muun muassa Lahden urheilukeskus ja siihen kytkeytyvä Salpausselän-Tiirismaan laaja ulkoilualue Lahdessa ja Hollolassa sekä Salpausselkien väliin patoutunut Vesijärvi. Tunnetuimpia maisemanähtävyyksiä on osittain kansallispuistoon kuuluva, Päijännettä halkova Pulkkilanharju.

Kansainvälisesti arvokas veden muovaama maisema

Muinaisten jäätikköjokien kerrostamat Salpausselän reunamuodostumat edustavat Suomen kansainvälisesti tunnetuinta jääkautista perintöä, ja Lahden seudulla selänteet ovat näyttävimmillään. Ne muodostavat Salpausselkä Geopark -alueella ainutlaatuisen kokonaisuuden viuhkamaisesti pohjoiseen suuntautuvien harjujen kanssa.

Salpausselät kätkevät sisälleen runsaat varannot paksujen sora- ja hiekkakerrosten suodattamaa pohjavettä, josta saadaan alueen kaupunkien ja kuntien huippulaatuinen hanavesi. Kaikkiaan noin neljäsosa suomalaisista saa juomavetensä tältä alueelta, sillä pääkaupunkiseudun vesijohtovesi on lähtöisin eteläiseltä Päijänteeltä.

Luontoa, kulttuuria ja matkailun mahdollisuuksia

Tullakseen hyväksytyksi Unescon geopark-verkostoon tarvitaan muutakin kuin näyttäviä maastonmuotoja ja kauniita maisemia. Kohteilta edellytetään mm. alueen luonnon erityispiirteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjaavaa kasvatusta ja koulutusta sekä kestävän matkailun kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Yhdessä muiden Unesco-kohteiden kanssa Salpausselkä Geopark lisää Suomen kansainvälistä matkailun vetovoimaa ja tuo maallemme näkyvyyttä maailmalla. Unesco-verkostoon kuuluminen tarjoaa mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistoimintaan sekä nostaa Salpausselkä Geopark -aluetta esille luonnosta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden matkailijoiden joukossa.

Vuosittain kasvavaan geopark-verkostoon hyväksyttyjä alueita on nyt 46 maassa, yhteensä 177. Suomessa kohteita on neljä. Suomen kolme aiemmin Unescon geopark-verkostoon hyväksyttyä aluetta ovat Rokua Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ja Saimaa Geopark.

Geopark-kokonaisuuden kehittäminen ja alueidentiteettiä vahvistava yhteistyö jatkuu Salpausselkä Geopark -yksikön koordinoimana. Yksikkö toimii maakunnallisen matkailuorganisaatio Lahden seutu – Lahti Region Oy:n yhteydessä.

Hakuprosessista ja geopark-toiminnasta:
www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/salpausselka-geopark-lahestyy-maalia-unesco-hakuprosessissa

Linkki Unescon tiedotteeseen

Salpausselkä Geopark -sivusto

Alkuperäinen uutinen:
Salpausselkä Geopark nousi Unesco-kohteeksi – Lahti

Hiihtomuseossa Salpausselkä Geoparkin infopiste

Hiihtomuseon eteisestä löytyy Salpausselkä Geoparkin infopiste, josta on mahdollista saada esitteitä, tietoa ja vinkkejä Urheilukeskuksen lähiluonnosta. Infopiste on avoinna museon aukioloaikojen mukaisesti ja pisteelle on vapaa pääsy.